21RUN (TWENTY ONE RUN)

21RUN (TWENTY ONE RUN)

August 04, 2023

Read More

TWENTY ONE RUN (21RUN)

TWENTY ONE RUN (21RUN)

May 12, 2023

TWENTY ONE RUN (ทเวนตี้ วัน รัน)

สัมผัสประสบการณ์ครั้งแรก! กับการปิดเส้นทางวิ่งภายในค่ายธนะรัชต์ บนเส้นทางเเละบรรยาศอันร่มรื่นของเส้นทางท่องเที่ยวค่ายธนะรัชต์ กับระยะ Half Marathon 21 km. เเละ 10 km. พิเศษ กับระยะ 5 km. บนเส้นทางโคกหนองนา ในศูนย์ฝึกกำลังสำรอง (ศสร.)

Read More