6 วิธีลดโลกร้อน สำหรับสายสุขภาพ

6 วิธีลดโลกร้อน สำหรับสายสุขภาพ

April 03, 2019

6 วิธีลดโลกร้อนง่ายๆ สำหรับสายสุขภาพเดือนเมษาแบบนี้หลายท่านคงบ่นเป็นเสียงเดียวกัน ถึงเรื่อง “ความร้อน” และยังคงร้อนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่าสาเหตุเกิดมาจาก “ภาวะโลกร้อน” ที่มีสาเหตุจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆ สูงขึ้นจากเดิมและส่งผลให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ จากสภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนจัดผิดปกติ จนทำให้มีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโลกระบาดชนิดใหม่ๆ

รู้เบื้องต้นแบบนี้แล้ว พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างง่ายๆ ก็อาจเป็นการช่วยโลกอย่างยิ่งใหญ่ได้ 

วันนี้ Nich Go Together และ CP มีวิธีง่ายๆ มาแนะนำ

1. เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน หรือเลือกใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการเดินทาง เป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการปล่อยควันเสียเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ
2. เลือกวิธีเผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นเผาผลาญไขมันในร่างการแทน เลือกการปั่นจักรยานหรือเดินจากบ้าน สำหรับการมาจ่ายตลาดหรือซื้อของใกล้ๆบ้าน เพื่อช่วยกันประหยัดน้ำมันและลดใช้พลังงาน
3. เลือกใช้ “ถุงผ้า” แทน “ถุงพลาสติก” เพื่อลดปริมาณขยะ
4. ปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยดูดซับ ก๊าซคาร์บอนฯ
5. เลือกการออกกำลังกลางแจ้ง(สลับกับการเข้ายิม) เพื่อลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

และอีก 1 วิธีง่ายๆ สำหรับทุกคน ในการเลือกอาหารที่เราต้องกินกันอยู่ทุกวัน ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกับโลกน้อยที่สุด เพราะนอกจากจะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 

"โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน" ด้วยการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลในการดูแลห่วงโซ่การผลิตสีเขียวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตามหลักประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Assessment) “ผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืน” โครงการที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ตลอดกระบวนการผลิตของ อุตสาหกรรมเนื้อไก่ มีการใส่ใจทุกกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chained) ทําให้ผลิตภัณฑ์ ไก่ของซีพี ได้การรับรอง ProSustain จากองค์กร DNV-GL ที่ยอมรับในสากล ทําให้ “ไก่สดซีพี เป็นไก่สด ยั่งยืนรายแรกของโลก” มีการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าอุตสาหกรรมการผลิตเนื่อไก่ของไทย 50% และใช้นํ้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโลก 26%

เพราะ CP เชื่อว่าการผลิตที่ดี จะช่วยเปลี่ยนการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคํามีความหมาย” ต่อโลกนี้ มากยิ่งขึ้น คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลโลกได้ ด้วยการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย อร่อย และดีต่อสุขภาพ ที่ผ่านการผลิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
การเลือกใช้พลังงานทางเลือกทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน
ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืนออกแบบเและพัฒนาโดยการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Resource efficiency) โดยครอบคลุมตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปอาหาร การขนส่งไปยัง ผู้บริโภค ตลอดจนการกำจัดของเสีย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงคุณค่าทั้ง 4 มิติ ได้แก่ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cpbrandsite.com/กินอย่างยั่งยืน/