วัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกายด้วย VO2 MAX

วัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกายด้วย VO2 MAX

December 19, 2019

 

     ความฟิตหรือ Physical fitness เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวทุกประเภท คนที่มีความฟิตมากย่อมมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายได้ดีกว่า เหนื่อยน้อยกว่าคนที่มีความฟิตน้อย แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เราฟิตขนาดไหน ?

     การตรวจ VO2 max เพื่อวัดประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนของร่างกายขณะออกกำลังกาย สามารถบอกระดับความฟิตของร่างกายได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้นักกีฬาและผู้รักสุขภาพได้ออกกำลังกายและมีพัฒนาการที่ดีเพื่อช่วยให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทราบถึงความแข็งแรงและประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ ปอด กล้ามเนื้อ และช่วยวางแผนการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลได้อย่างเหมาะสม

     ดังนั้น ค่า VO2 max จึงเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับความฟิตของร่างกายนักกีฬา ว่ามีโอกาสที่จะมีความฟิตมากกว่า ออกกำลังได้ดีกว่า และนานกว่านั่นเอง

 

วิธีการวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย หรือการหาค่า VO2 max

 

     ผู้ถูกทดสอบจะทำการถูกทดสอบโดยการวิ่งบนลู่วิ่ง (Treadmill) โดยผู้ถูกทดสอบจะมีอุปกรณ์มาติดตั้งเพื่อใช้ในการคำนวณหาค่า VO2 max เพื่อประเมินหาค่าระดับความฟิตของร่างกาย

     โดยผู้ถูกทดสอบจะมีโปรแกรมการวิ่ง เพื่อให้ร่างกายมีการออกกำลังในระดับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การเพิ่มความเร็วและความขันบนลู่วิ่ง จนถึงระดับที่ร่างกายของผุ้ถูกทดสอบไม่สามารถที่จะเพิ่มระดับความหนักของการออกกำลังกายได้อีก ที่จุดนี้ เครื่องที่ใช้คำนวณค่าความฟิตของร่างกาย จะได้ค่าออกซิเจน ที่ไปประมวลผลค่า VO2 max ของผู้ถูกทดสอบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมาทดสอบหาค่า VO2 max

 

     ผู้ถูกทดสอบจะสามารถทราบค่าระดับความฟิตของร่างกายได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการออกรูปแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล เพื่อใช้ในการเพิ่มความฟิตของร่างกายได้ต่อไปในอนาคต

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆ จาก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และ โรงพยาบาลกรุงเทพ