การออกกำลังกายใส่หน้ากากอนามัย

การออกกำลังกายใส่หน้ากากอนามัย

May 27, 2021

 

 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ ใครๆก็คิดว่าอย่าพึ่งไปออกกำลังกายดีกว่า.....

รู้หรือไม่ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ ใครๆก็คิดว่าอย่าพึ่งไปออกกำลังกาย แต่การออกกำลังกายใน zone2 สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ แม้ใส่หน้ากากอนามัย (แบบเฉพาะ หรือแบบ3D) การออกกำลังกายใน zone 2 ยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ตื่นตัว      พร้อมที่จะปราบสิ่งแปลกปลอม และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอีกด้วย

จากงานวิจัยของ USA โดยสถาบันวิจัยแห่งชาติ Kaiser Permanente Medical Center ได้บอกไว้ว่า ผู้ที่ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ สามารถลดความเสี่ยง ต่อการเกิดอาการรุนแรง ในโรคโควิด-19 ได้อย่างชัดเจน

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

เพจ Doctor Runner -วิ่งดิหมอ /https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000048700