การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดดีอย่างไร?

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดดีอย่างไร?

December 11, 2019

จะดีแค่ไหนหากคุณสามารถกลับไปทำกิจกรรมต่างๆ อย่างที่เคยทำได้
.
การเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายสามารถช่วยฟื้นคืนสมรรถภาพให้กับทุกส่วนของร่างกายได้เป็นอย่างดี ไม่เว้นแม้แต่ผู้ป่วยโรคหัวใจ การออกกำลังให้ปลอดภัยและได้ผลสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนั้น เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคั
.
การฟื้นฟูหัวใจเป็นกระบวนการที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลับมามีสมรรถภาพและสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ มีอาการเหนื่อยน้อยลง มีชีวิตความเป็นอยู่ดีเหมือนก่อนที่จะป่วยทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ
.


ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดดีอย่างไร?

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้คนที่เป็นโรคหัวใจ หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ฟื้นตัวเร็วขึ้น กลับคืนสู่สภาวะปกติและทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม


 

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ?  

 

- ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด หรือเคยทำการสวนหัวใจ เช่น การขยาย

- หลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามขดลวด

- เคยได้รับการผ่าตัดหัวใจ เช่น การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

- ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (ICD) 

- ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุกหัวใจ (CRT-D)

 

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด


 

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดเป็นอย่างไร?  

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน   

1.การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการออกกำลังกาย จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย การออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงขึ้น จะทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดี และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ โปรแกรมออกกำลังกายจะขึ้นอยู่กับความสามารถของความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล

2.ให้การแนะนำและเรียนรู้เรื่องโรคหัวใจของคุณ จะทำให้คุณรู้จักวิธีที่จะไม่ให้กลับมาเป็นโรคหัวใจอีก นอกจากนั้นแล้ว เราจะให้คำแนะนำวิธี ที่จะทำให้สุขภาพชีวิตของคุณดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น และทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 


 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัยหรือไม่?  

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัย งานวิจัยในต่างประเทศได้พบว่าการที่จะเกิดปัญหาจากการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือเกิดอันตรายนั้นน้อยมาก และสิ่งที่สำคัญคือ ผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูบำบัดหัวใจและปอดมีประสบการณ์ที่จะช่วยคนไข้ในภาวะฉุกเฉินและมีเครื่องมือพร้อมที่จะรับสถานการณ์

Source: https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/318
© โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา